20200526_135412

Tradition i arv

Godset bedriver;

Fastigheter

Med ett gods följer som regel ett stort antal byggnader och Hjularöd är inget undantag. Sammanlagt har vi drygt 15 bostäder för uthyrning av olika slag, som förvaltas och underhålls med hög standard. Alla dessa ligger i naturskönt läge med anslutning till skog och djurliv. Alla fastigheter ligger med närhet (30-40min) till Lund-Malmö.

Skogsbruk

Vårt skogbruk på 570 hektar innehåller bla. naturreservat, dammar och vilt. Det satsas aktivt på natur- och viltvård till förmån för en rik och varierande fauna. I skogarna frodas växter och djur; såsom rådjur, dov-, kronhjort och vildsvin. De senare åren har dammar, skyddsplanteringar och våtmarker skapats för att gynna ett rikt fågelliv. Årlig avverkning av lövskog (bok och ask), samt barrskog (gran och lärk) sker balanserat, d v s den volym vi strävar efter att avverka varje år, ligger kring tillväxten. På detta sätt säkerställs ett uthålligt skogsbruk, där uttaget inte överstiger tillväxten och föryngring säkerställer skogsförnyelsen för framtida generationer. 1999 drabbades Hjularöd av omfattande stormskador där ca 16500 kubikmeter skog blåste ner, som sedan dess har återplanterats.

Växtodling

Hjularöds 550 hektar åkermark bedriver ett modernt lantbruk i balans med naturen för produktion av brödspannmål, oljeväxter och gräsfröer, där en större del går till fodertillverkning för den egna grisproduktionen. Brödspanmålen går i huvudsak till kvarnindustrin där bröd, knäckebröd och pasta produceras. Oljeväxterna processas till bla matolja och proteinfoder. Gräsfrön odlas för att senare användas vid produktion av nyodling av vallgrödor, bla används våra kvalitétsgrödor i Svalöv/Weibulls sortiment.

Grisproduktion

Vår grisproduktionen består av 560 suggor delintegrerat, vilket betyder att vi inte föder upp alla smågrisar till gödgrisar utan en del av smågrisar går till andra gödgrisuppfödare. Var tredje vecka grisar 80 stycken suggor och de får i genomsnitt 11 små kultingar. Småkultingarna bor med sin mamma i en grisningsavdelning tills de blir cirka 5 veckor gamla, därefter flyttas smågrisarna till en tillväxtavdelning. I tillväxtavdelningen bor de i ca 7 veckor sedan flyttas det till gödgrisavdelningarna. Mammorna flyttar till en betäckningsavdelning, där de semineras/betäcks igen och blir dräktiga. Vi levererar sedan våra grisar till Ugglarps Slakteri. För att skapa en så miljövänlig produktion som möjligt, odlar och producerar vi vårt eget foder och återför gödslen till åkrarna. För Er som är extra intresserad finns här en video som berätta mer om Hjularöd Grisproduktion.