Skogsbruk

Skogsbruk

Vårt skogbruk på 570 hektar innehåller bla. naturreservat, dammar och vilt. Det satsas aktivt på natur- och viltvård till förmån för en rik och varierande fauna. I skogarna frodas växter och djur; såsom rådjur, dov-, kronhjort och vildsvin. De senare åren har dammar, skyddsplanteringar och våtmarker skapats för att gynna ett rikt fågelliv. Årlig avverkning av lövskog (bok och ask), samt barrskog (gran och lärk) sker balanserat, d v s den volym vi strävar efter att avverka varje år, ligger kring tillväxten. På detta sätt säkerställs ett uthålligt skogsbruk, där uttaget inte överstiger tillväxten och föryngring säkerställer skogsförnyelsen för framtida generationer. 1999 drabbades Hjularöd av omfattande stormskador där ca 16500 kubikmeter skog blåste ner, som sedan dess har återplanterats.