Växtodling

Växtodling

Hjularöds 550 hektar åkermark bedriver ett modernt lantbruk i balans med naturen för produktion av brödspannmål, oljeväxter och gräsfröer, där en större del går till fodertillverkning för den egna grisproduktionen. Brödspanmålen går i huvudsak till kvarnindustrin där bröd, knäckebröd och pasta produceras. Oljeväxterna processas till bla matolja och proteinfoder. Gräsfrön odlas för att senare användas vid produktion av nyodling av vallgrödor, bla används våra kvalitétsgrödor i Svalöv/Weibulls sortiment.