Historia

Strax nordöst om Harlösa finner man Hjularöd Slott med sammanlagt 1300 hektar åker, skog och sjöar. Hjularöd är känt redan på 1300-talet i samband med en gåva till Bosjökloster, trots det romantisk medeltida utseendet är det nuvarande utförande från 1894-97. Det var den medeltidsintresserade P. A. Toll som lät de båda arkitekterna Clason och Wahlman rita slottet efter fransk förebild. En av flyglarna, den såkallade “Kavaljersflygeln” tillkom strax före första världskrigets till ett planerat besök av den ryske tsaren.

Slottet är sedan generationer privatägt och allmänheten är välkommen att vandra i slottsparken, men samtidigt ber familjen att av respekt inte beträda närmare än 100m från vallgraven. Det sker ingen privat visning av slottet.

Här bedrivs ett modernt lantbruk i balans med naturen för uppfödning av grisar och produktion av brödspannmål, oljeväxter och gräsfröer. Det satsas aktivt på natur- och viltvård till förmån för en rik och varierande fauna. I skogarna frodas växter och djur; såsom rådjur, kronhjort och vildsvin. De senare åren har dammar, skyddsplanteringar och våtmarker skapats för att gynna ett rikt fågelliv.

För de yngre är Hjularöd kanske mest känt ifrån julkalendern Mysteriet på Greveholm 1996 och 2012, slottet är privat och idag i familjen Bergengrens ägo.