Verksamhet

Fastigheter

Med ett gods följer som  regel ett stort antal  byggnader och Hjularöd är inget undantag. Sammanlagt har vi drygt 15  bostäder för uthyrning av  olika slag, som förvaltas och underhålls med hög  standard. Alla dessa ligger i naturskönt läge med  anslutning till skog och  djurliv. Alla fastigheter  ligger med närhet (30-40min) till Lund-Malmö.

Inget ledigt för närvarande (kontakta godset vid intresse)

Skogsbruk

Vårt skogbruk på 570 hektar innehåller bla. naturreservat, dammar och  vilt. Det satsas aktivt på  natur- och viltvård till förmån för en rik och  varierande fauna. I  skogarna frodas växter och  djur; såsom rådjur, dov-, kronhjort och vildsvin. De  senare åren har dammar, skyddsplanteringar och  våtmarker skapats för att  gynna ett rikt fågelliv. Årlig avverkning av lövskog (bok  och ask), samt barrskog  (gran och lärk) sker balanserat, d v s den volym  vi strävar efter att avverka  varje år, ligger kring tillväxten. På detta sätt  säkerställs ett uthålligt  skogsbruk, där uttaget inte överstiger tillväxten och  föryngring säkerställer  skogsförnyelsen för  framtida generationer. 1999 drabbades Hjularöd av  omfattande stormskador  där ca 16500 kubikmeter skog blåste ner, som sedan  dess har återplanterats.

Kontakta godset för mer information

Växtodling

Hjularöds 550 hektar  åkermark bedriver ett  modernt lantbruk i balans  med naturen för produktion av brödspannmål, oljeväxter  och gräsfröer, där en större del går till fodertillverkning för den  egna grisproduktionen. Brödspanmålen går i huvudsak till kvarnindustrin där bröd,  knäckebröd och pasta produceras. Oljeväxterna processas till bla matolja  och proteinfoder. Gräsfrön  odlas för att senare användas vid produktion av  nyodling av vallgrödor, bl.a. används våra kvalitétsgrödor i  Svalöv/Weibulls sortiment.

Kontakta godset för mer information

Djurproduktion

Vår grisproduktionen består av 560 suggor  delintegrerat,  vilket betyder att vi inte föder upp alla  smågrisar till gödgrisar utan  en del av smågrisar går till andra  gödgrisuppfödare. Var  tredje vecka grisar 80  stycken suggor och de 
får i genomsnitt 11 små  kultingar. Småkultingarna  bor med sin mamma i en grisningsavdelning tills de  blir cirka 5 veckor gamla,  därefter flyttas smågrisarna  till en tillväxtavdelning. I  tillväxtavdelningen bor de i  ca 7 veckor sedan flyttas det  till gödgrisavdelningarna.  Mammorna flyttar till en betäckningsavdelning, där  de semineras/betäcks igen  och blir dräktiga. Vi levererar sedan våra grisar  till Slakteriet. För att skapa  en så miljövänlig  produktion som möjligt,  odlar och producerar vi vårt  eget foder och återför  gödslen till åkrarna.

Kontakta godset för mer information