Vårda för framtiden

Den rika miljön

Från Harlösa färdas man upp för gröna kullar, längs en mindre väg når man Hjularöd. Mitt i denna  prakt finner man ett  sagoslott med tinnar och  torn, insprängt bland gamla ekar. Skogen runt rymmer  ett rikt naturliv med  dalgångar, ängar och branta bokbevuxna sluttningar. Den fortsatta vandringen via dalgångar når man återställda vårmarken och  häckningsplatser för ett rikt fågelliv.

Hjularöd bjuder inte bara  på ett rikt naturliv utan  historiens vingslag sträcker  sig så långt som till snapphanar och stora svensk/danska slag.

För Er som är extra  intresserad finns här en  video som berätta mer om  Hjularöd natur och gods.

Hösten en andra vår

Slutet av september markerar inte bara början av en ny säsong och att hösten är på väg. Man får se naturen ställa om i sin röd/bruna vackra färger och djuren letar sig åter fram och kommer ut i den värmande solen.

Höstbruket är på gång med nysådda åkrar och man får se jordbruksmarkerna åter växa sig gröna.

Hållbart tänkande

Det är mycket skogen ska ge oss inte bara virke. Som samhälle vill vi använda naturresursen skog för att ge människor välfärd, men vi vill också bevara skogens växt- och djurliv, dess mark och vatten, rekreationsvärden och vårt kulturarv.

Att bruka skogen hållbart är därför en uppgift som vi tar på högsta allvar och ställer krav.

Vårda naturen

Naturen är en källa till glädje, avkoppling och skönhet som vi önskar att alla ska få uppleva, både idag och i morgon. Vi har på många sätt en fantastisk natur runt Hjularöd. Några av de mest värdefulla och rika naturområdena är skyddade som  naturreservat.

Regn tillför liv

Regn ger liv inte bara i skog som åker, utan den skulle vi som människor inte finnas. Det får skogen att återhämta sig och åkermarken till växa till mat på vårt bord. Efter vandrat en stund i skogen med regnet droppande från grenar förstår man bättre regn verkligen är. En passion som föder liv och något leva med och längta till.  Det skapar ett lugn och en chans att få återvända till den lilla barnslighet som finns inom oss alla.